Dzień dobry!

Dziękujemy za złożenie zamówienia w sklepie tapczany24.pl Niniejsza wiadomość stanowi potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży.

Dane sprzedawcy

Rentier Sp. Z o.o ul. Wojska Polskiego 34, 56-400 Oleśnica (KRS: 0000652332, NIP: 9112018286, REGON: 365884594).

 

Szczegóły Twojego zamówienia

Zamówienie SHZYUFFHR od Jan Kowalski


Pufa Kufer
    Cena za jednostkę 
Brutto: 119,00 zł

Kurier

0.000 lb

30,00 zł

 

Produkty119,00 zł

Wysyłka30,00 zł

Razem149,00 zł

 

Adres wysyłki:

 

Jan Kowalski
Drewniana 1/13
04-375 Warszawa
Polska
Telefon kontaktowy: 792 009 XXX

 

[tutaj najczęściej następuje prezentacja danych kupującego, zamówionych produktów, wybranego sposobu dostawy oraz płatności – sposób prezentacji tych danych zależy od systemu sklepowego, ponieważ system automatycznie zasysa te dane z zamówienia i prezentuje w jakiś sposób]

Realizacja zamówienia

Twoje zamówienie zostanie Ci dostarczone tak szybko jak tylko będzie to możliwe, nie później niż w ciągu 30 dni od jego opłacenia, chyba że w opisie produktu wskazany był odmienny termin realizacji lub poinformowaliśmy Cię o wydłużonym terminie realizacji, a Ty wyraziłeś na niego zgodę. Nie obawiaj się, ta informacja to prawny wymóg. Dokładamy wszelkich starań, by Twoje zamówienie było o u Ciebie maksymalnie w ciągu tygodnia.

Prawo do odstąpienia od umowy (prawo zwrotu)

Jeżeli złożyłeś zamówienie jako konsument, to przysługuje Ci prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

Aby odstąpić od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://tapczany24.pl/content/8-odstapienie-od-umowy jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Odstępując od umowy, masz obowiązek zwrócić nam produkt lub przekazać go osobie przez nas upoważnionej niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, chyba że zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy dostępny w sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli pokryłeś ten koszt) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. Jeżeli nie zaproponujemy, że sami odbierzemy rzecz od Ciebie, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Reklamacje

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci produkt wolny od wad. Jeżeli stwierdzisz, że produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, możesz złożyć reklamację. Zakres i zasady naszej odpowiedzialności (rękojmi) za wady oraz Twoje uprawnienia reguluje Kodeks cywilny w art. 556 – 576. Jeśli stwierdzisz wadę produktu, powinieneś nas o tym poinformować, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Możesz w tym celu skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://tapczany24.pl/content/9-reklamacje, jednak nie jest to obowiązkowe. Ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nam jej.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Jeżeli jesteś konsumentem, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Tobą a nami, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Regulamin i polityka prywatności

Dla Twojej wygody podajemy linki do dwóch ważnych dokumentów:

1)   Regulamin sklepu – https://tapczany24.pl/content/6-regulamin-sklepu,

2)   Polityka prywatności sklepu – https://tapczany24.pl/content/7-polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies

Dziękujemy za okazane zaufanie!